Tips:

- Hang het koolmeeshuisje minimaal 2 meter van de grond met een vrije aanvliegroute.

- Hang het vogelhuisje niet in de volle zon.

- Het huisje kan het beste worden opgehangen met de invliegopening gericht op het noordoosten. Dit omdat de wind in Nederland    vaak uit het zuidwesten komt.

- Nestkastjes voor onder andere de Koolmees kunnen het beste minimaal ca. 3 meter uit elkaar hangen.

- Maak het nestkastje 1 keer per jaar schoon, het liefst in het najaar (september-oktober).