De Eikenprocessierups

 

De laatste jaren is de aanwezigheid van de eikenprocessierups niet alleen uitgebreid maar ook een probleem geworden. Niet alleen in het bos, maar ook in de stedelijke omgeving. De aanwezigheid van de eikenprocessierups neemt sneller toe dan bestreden kan worden. De bestrijding door middel van nesten wegzuigen en spuiten met bestrijdingsmiddelen is niet alleen kostbaar maar ook niet afdoende om het aantal nesten terug te dringen en onder controle te krijgen. Een duurzame, ecologische en vooral doeltreffende methode van bestrijding is door de natuur zelf. Vogels en dan in het speciaal de koolmees eten de rupsen. Hierbij is het wel van belang dat in de probleemgebieden voldoende mezenpopulaties aanwezig zijn. Om dit te bevorderen zijn nestkasten nodig zodat de mezen zich kunnen vestigen.

 

De rups is behaard en een deel van de beharing bestaat uit brandharen. Deze worden gebruikt ter verdediging tegen vijanden zoals insectenetende zoogdieren. Als de rupsen op het nest waarin ze zich bevinden wordt verstoord, worden de microscopisch kleine brandharen afgegeven aan de lucht. De brandharen veroorzaken bij de mens hevige jeukende huidontstekingen. Als de haren worden ingeademd kan dit in extreme gevallen levensbedreigend zijn. Ook huisdieren zoals honden en vee kunnen klachten krijgen bij contact met de rupsen. 

Door de toename van de Eikenprocessierups is er vraag naar een natuurlijke en ecologische manier om deze rupsen te bestrijden. Door het plaatsen van nestkasten voor vogels bieden we deze de mogelijkheid om, in de gebieden waar de processierupsen zich bevinden, zich te vestigen. Hiermee kunnen de populaties van de vogels op gewenste gebieden worden vergroot. Het voornaamste voorbeeld van een vogel die de rupsen op het menu heeft is de koolmees, maar ook pimpelmezen, mussen, boomklevers en spreeuwen eten de rupsen. Vleermuizen zijn bijvoorbeeld gek op de nachtvlinders die zich uit de processierups ontpoppen.

 

Materiaal: Douglas/Lariks

Recht

Hoogte ca. 20 cm

Breedte ca. 15 cm

Totale hoogte ca.26 cm

Invliegopening 32mm

 

Materiaal:  Douglas/Lariks 

Recht

Hoogte 25 cm

Breedte 15 cm

Totale hoogte ca.30 cm

Invliegopening 32mm

 

Materiaal: Douglas/Lariks 


Hoogte: 25 cm

Breedte: 15 cm

Totale hoogte: ca. 30 cm

Invliegopening: 32mm